Stadra Vinterscen på Stadra Teaters Lilla scen den 26-27/2 kl. 17.00. Det blir 3 monologer med tema 1700-tal. Platsen är Stadra Domsaga. Publiken är jury. Tre personer försvarar sin sak, Magnus Wetterholm, Eva Haldert (värdshusvärdinna med förflutet), Lasse Forss (Lasse Maja) samt Barbro Järliden.

Priser:   Ordinarie: 200 kr     Stadra Vänner 150 kr     Ungdom 80 kr (upp till 19 år)