Vill ha med dessa bilder också på bloggen. Kultiga så det förslår.

Den ena av de två männen är en Stig Grybe i vardande. Ung och har ännu inte slagit igenom.
Alla revybilder har vi fått låna in av Björn Söderfeldt och hans farbror Gunnar. Det var Björns pappa som var revykungen Ragge i Örebro under 40 och 50-talen. Tack Björn och Gunnar!

Idag är en dag av textpluggande. Beredskapen finns i kropp och sinne för att ta till mig text. Vi har gjort den första rundan på golvet, att bara rakt upp och ner se vad texten leder till och vad den vill göra med oss. Nu har vi fått en uppfattning av lägen, och jag kan förstå vart texten ska hän. Det är ett jättearbete med textpluggandet, och så jag får kämpa.

Sedan blir det en tur till Nora (känns som jag kommer att åka till en jättestad eller en metropol när jag befinner mig på landet). Och ett besök hos mamma. Jag vet att hon längtar efter mig.