Städar, städar, städar på Stadra. Sånt kan man också syssla med.

Ute regn, regn, regn. Åtminstone så försvinner snön.
Kämpatag, kämpatag, kämpatag. Besked från KUR, en bit på väg men inte framme.