Stadra Teater på turné

Boka Stadra Teater på Scenkonst utanför tätort samt Scenkonstportalen

För dig som bor utanför staden och vill erbjuda och arrangera mer kultur i din närhet, finns Region Örebro läns satsning Scenkonst utanför tätort. Här kan du även hitta föreställningar av Stadra Teater.
Läs mer här https://utveckling.regionorebrolan.se/sv/kultur-och-civilsamhalle/kulturverksamheter-och-projekt/scenkonst-utanfor-tatort/

Ni kan också boka produktioner från Stadra Teater på Scenkonstportalen. Läs mer här https://scenkonstportalen.riksteatern.se/

Det går förstås också bra att kontakta oss direkt!