Tomas Karlsson

CLAES-GÖRAN
WETTERHOLM

STADRAS VÄNNER

Styrelse Ideella kulturföreningen Cirkustältet, Carl Jan Granqvist, Mikael Mogren, Paul Dahlqvist, Unga Stadra, Stadranejdens byalag, Turistbyrå i Nora, Grythyttans Herrgård/Kristina Henricsson, Nora bibliotek/Kerstin Björn, Rickan webb och foto/Susann Rickan, Nora Diversehandeln/Loftet, Ted Ström, Lages Tapetserarverkstad Nora, Indanu Utveckling Hällefors/Aram Rasul, Arbetsförmedlingen Hällefors/Örebro och Stadras Vänner.

Tomas Karlsson

CLAES-GÖRAN
WETTERHOLM

Styrelse Ideella kulturföreningen Cirkustältet, Carl Jan Granqvist, Mikael Mogren, Paul Dahlqvist, Unga Stadra, Stadranejdens byalag, Turistbyrå i Nora, Grythyttans Herrgård/Kristina Henricsson, Nora bibliotek/Kerstin Björn, Rickan webb och foto/Susann Rickan, Nora Diversehandeln/Loftet, Ted Ström, Lages Tapetserarverkstad Nora, Indanu Utveckling Hällefors/Aram Rasul, Arbetsförmedlingen Hällefors/Örebro och Stadras Vänner.