Stadras vänner

Vill du bli medlem i Stadras vänner betalar du in 150 kr till BG 432-0420. Kom ihåg att uppge ditt namn.

Stadras vänner är en del av Ideella kulturföreningen Cirkustältet, den organisation som driver Stadra Teater. Medlemsavgiften på 150 kr per person stöder specifika ändamål – det kan vara strålkastare, stöd till utställning eller något annat. Som vän får du rabatt på flera av våra föreställningar. Observera att medlemskapet är personligt.