Hidden Madonna (Keramik)

Skulpturer i Stadra Skulpturpark

Skulpturer i Stadra Skulpturpark