Dialog, Edna Cers

Stadra Skulpturpark

Skulptur i Stadra Skulpturpark