Stadra scenskola

Bedrivs sedan 2013 genom ABF och Folkbildningens kulturskola

Se Stadrabarnens filmer 2015 här >>

Så här började det

– våga vara vem

Det första fröet till Stadra scenskola växte fram genom att barn och ungdomar medverkat vid Stadra Teater – sommarscens produktioner. Till en början deltog unga aktörer i produktionen Objudna gäster 2007 och gestaltade ”våra” författare. Barn och ungdomar har därefter medverkat i föreställningar år 2008, 2009, 2010 och 2011.

Katarina Widell, mångårig medarbetare vid Stadra sommarscen utformade Stadra scenskola till sin struktur och till sitt innehåll. Scenskolans plattform har skapats utifrån hennes tankar om barns behov och genom hennes vilja att utveckla och stärka barns kreativitet utifrån en professionell, klok och lekfull handledning.

Skolan har ett trettiotal elever. Under våren 2010 var de fördelade i  tre grupper  och möttes en gång i veckan i Nora.

Pedagogik och innehåll har utarbetats i samverkan med dramapedagog/teaterlärare Christer Mathisen. Vid scenskolan verkade även Eva Haldert, assisterande pedagog, som under flera år arbetat med ungdomsverksamhet i Nora, samt teaterpedagog Hanna Elvin, även verksam vid Garnalia, kulturskolan i Lindesberg.  Skolan tog även in pedagoger för specialkurser.

Vad gjorde vi?

• Scenframställning
• Utbildning i smink och mask, scenografi
• Tränar dans och rörelse
• Får möjlighet att förstå bakomliggande processer av teaterarbete
• Stadra scenskola hade inga inträdeskrav
• Målsättningen var att barnen genom lyhört teaterarbete får verktyg att finna sina egna unika uttryck och att utforska sin sociala medvetenhet
• Vi strävade emot samhällets trender, där allt fler kan röstas ut och röstas bort
• Scenskolan vände sig till barn och ungdomar, 10 till 15 år
• Scenskolan träffades i Nora.

Scenskolan fick stöd av Allmänna Arvsfonden, Regionförbundet Örebro, ABF och Nora kommun.

Magnus Wetterholm, skådespelare och konstnärlig ledare för Stadra Teater var knuten till scenskolan som konstnärlig rådgivare samt ingick i en kvalitetssäkringsgrupp för scenskolan tillsammans med  Barbara Wilczek, lektor vid Teaterhögskolan i Malmö, Isabelle Moreau, skådespelare och regissör vid Länsteatern

Katarina Widell – projektledare
Christer Mathisen – pedagog 
Eva Haldert – assistent

Om Oss