Är på mycket bra humör. Det blir som en glädje i kroppen. Efter den stora ledsnad i mitt jag i går kväll, den inre stress som gjorde sig gällande, den panik jag haft för andra akten så har det släppt när jag fått jobba med Johan själv på scenen. Oerhört mycket har jag fått i mig, jag förstår min överordnade vilja, vad som driver mig, och vilka hinder jag kan få på vägen. Detta är roligt. Nu ska jag sätta på kaffe till mig, gå igenom manus och programmera in det i mig. Det blir med stor nyfikenhet jag närmar mig vårt genomdrag idag!!!!!