Dragan

DRAGAN POPOVIC. Inspicient vid Stadra Teater

Dragan har varit medarbetare på Stadra sedan 2010 och, förutom inspicient, verkat som fotograf, tekniker och publikvärd.
Dragan har många strängar på sin lyra – fotograf, musiker, tekniker, pedagog.
Han kommer ursprungligen från Serbien och Jugoslavien. Under 1970-talet var hen en hyllad celebritet med ett turnerande rockband. Förutom att sjunga och spela gitarr komponerade han samt producerade bandets turnéverksamhet.
Efter flytten till Sverige har han vidareutvecklat sitt konstfotografi, ställt ut ett flertal gånger och är idag även representerad på Tate Modern i London.
Under andra delar av året arbetar Dragan idag på Pygméteatern i Stockholm, som producent och som tekniker.
Han har även under en period arbetat som kompositör på Teater Kapia i Skåne.

Foto Dragan Popovic