Anders O

ANDERS ORTMAN. Kompositör
Anders har varit med redan från vår start av Stadra Sommarscen 1998.
Han är bördig från Karlskrona där för övrigt Magnus och Anders lärde känna varandra 1986.
Anders var redan då aktiv som kompositör och musiker.
Denne superbegåvade artist behärskar i stort sett alla instrument och har på egen hand lärt sig komposition.
Anders begåvning sträcker sig därtill med en synnerlig bred och stor kompetens över dramaturgiska förlopp,
både vad beträffar musik och text.
Han har arbetat på Folkteatern i Gävle, på Malmö Stadsteater, Teater och Musik i Sörmland,
Regionteatern i Kronoberg, Månteater för att bara nämna några teatrar i Sverige.
Likaså medverkar han som musikaliskt ansvarig för flera produktioner i Danmark.
Nu väntar även Norge som hans arbetsfält.

www.soundcloud.com/artbyaccident

Foto Dragan Popovic