DRAGAN POPOVIC Inspicient på Stadra Teater

Dragan har varit medarbetare på Stadra sedan 2010 och, förutom inspicient, verkat som fotograf, tekniker och publikvärd.
Dragan har många strängar på sin lyra – fotograf, musiker, tekniker, pedagog. Han kommer ursprungligen från Serbien och Jugoslavien, där han under 70-talet var en hyllad celebritet med ett turnerande rockband. Förutom att sjunga och spela gitarr komponerade han och producerade bandet turné och verksamhet. Efter flytt till Sverige har han vidareutvecklat konstfotografiet, ställt ut ett flertal gånger och är idag även representerad på Tate Modern.
Under andra delar av året arbetar Dragan idag på Pygméteatern i Stockholm, som producent och som tekniker. Han har även under en period arbetat som kompositör på Teater Kapia i Skåne.