EVA HALDERT. Marta Boman i Hjalmar och vår Herre

Eva är en aktör som varit med i Stadras uppsättningar sedan 2006. Hon är sprungen ur det som man i Finland kallar för ”kvällsskådespelare” och har fått sin utbildning på Stadra. Eva är född och uppvuxen i Stockholm men har sedan drygt fyrtio år bott i Bergslagen. Eva har ett förflutet som sjuksköterska, ridlärare, konfirmandundervisare och bokförlagsmedarbetare.
På Stadra har Eva bland annat gjort Fru Bremer i Vill ha dig, husfru och hjälpreda mot Marika Lagercrantz i Den fjärde rosen, Anna Bååt i Efter mitt eget huvud, Ellen Key i Objudna gäster och Änkedomprostinnan samt Pappa i Flickan i frack. Därtill har Eva medverkat i ett flertal av Stadras vinteruppsättningar.