KARIN JONZON PARROT Regissör av Hjalmar och vår Herre

Karin är född i Trelleborg och har nu sin bas och utgångspunkt sedan många år i Skåne. Det här är hennes andra uppsättning på Stadra Teater, efter att hon förra året regisserade teaterns stora framgång Flickan i frack. Hon fick sin första skolning inom teatervärlden som regiassistent på Klarateatern vilket därefter ledde fram till eget regiansvar på Stockholm stadsteater. Karin har varit delaktig i den specifika kabarétraditon som utvecklades i Malmö på 80-talet. Under några år var hon konstnärlig ledare av den fria Malmögruppen Garderobsteatern, och blev därefter chef för Unga teater. En viktig period var även den när Karin var chef för Byteatern Kalmar Länsteater. Det är ett lång regicv som är knutet till Karin med uppsättningar på bland annat Norrbottensteatern, Borås stadsteater, Uppsala stadsteater, Östgötateatern och Helsingborgs stadsteater för att bara nämna några. Karin sjunger såväl Paul Henningsen som fransk chanson. Med hennes internationella utblick mot bland annat Spanien, Frankrike och Danmark har Karin många impulser inte enbart från svenskt teaterliv.