LOVISA CARLSON, aktör i Unga Stadra. Julia Swedenhielm i Hjalmar och vår Herre

Lovisa har idag spelat i många av Stadras föreställningar och har nu en bred erfarenhet av teater. Första gången Lovisa spelade på Stadra var 2012, då hon med glada tillrop gjorde Autografjägaren i Hör musiken söker efter orden, i ett möte med Edvard Persson. Förra året fick Lovisa spela rollen som Betty i Flickan i frack, en roll hon delade med Neryse Klaassen. Idag går Lovisa på Karolinska Läroverket i Örebro på dess teaterlinje och har siktet inställt på teaterbanan. Lovisa har spelat med i Anton Hellbergs alla pjäser.