För det arbete Stadra Teaters konstnärlige ledare Magnus Wetterholm har bedrivit sedan starten av Stadra Teater 1998 har Wetterholm erhållit en kunglig medalj med motiveringen framstående insatser inom kulturlivet i Bergslagen. Medaljutdelningen gjordes av kungaparet och skedde under sedvanlig pompa och ståt på Stockholms slott 12 oktober 2021. Närvarade gjorde också föreningens ordförande Lasse Forss. Vi förmodar att medaljen har utdelats för såväl de konstnärliga framgångarna som för arbetet med demokratifrågor.