Magnus (Kellgren) och Annelie Hedin (Lenngren) i Den ljufva tiden.

Kellgren, Kellgren, du skriver så vackert:
Du som av skönhet och behagen
en ren och himmelsk urbild ger.
Jag såg dig och från denna dagen
jag endast dig i världen ser.
Första strofen ur Den nya skapelsen eller inbillningens värld.
Men det vet väl alla sedan förut.
Nåt av det vackraste på svenska språket som jag vet.