Från min loge i lagård – sånger från landet Stadra gästar Örebro Länsteater Nya China den 21 mars 2017. Läs mer under Aktuella föreställningar.