På Bokmässan 28-29 mars, i Örebro

Facklitteratur

I Teaterfoajen säljer vi Tidningen Opera, Teatertidningen, Ibsen, teaterlexikon, Osten, Dyfverman, Lars Hansson, Viveka Bandler, Pusjkins dramer, Shakespeare, Tjechov, Stanislavskij, teatermasker och mycket mycket mycket annat.

www.orebrobokmassa.se