En dag bara, som jag inte hinner in på nätet och på olika sidor, och så dräller det av mail och saker jag måste ta ställning till. Men det är roligt att gå in och ha ett antal facebookkommentarer och förfrågningar att ta ställning till.

Reading på Den itusågade damen är över. Jag känner mig mosig efter allt som hände igår. Repetitioner, styrelsesammanträde, diktläsning på biblioteket, två reading på kvällskanten. Jag känner mig tom och undrar vart jag ska hän. Det krävs ofantligt mycket tid för återhämtning efter jag gjort något. Jag tar ut mig fullständigt, det är svårt att ekonomisera. 
Det första readingen vi gjorde gick galant, strålande, utmärkt. Precis de reaktionerna som jag hade hoppats på kom. Våldsamma skratt samtidigt som publiken upplever det svarta som finns, tragiken. Denna enorma pendling som pjäsen innehåller. Det är inte för inte som Staffan G skriver Ett spektakel med komik, musik och tragik. Jag inledde, berättade om språk, orter, namn, lite ur En uppstoppade hund. Så reading fram till och med Dagny Stylegaard scenen. Den andra omgången som vi gjorde det var det betydligt mycket tystare. De var mer lyssnande. Jag orkade inte riktigt bära fram med total, total espri i min inledning men jag vill inte lasta för mycket på mig själv. Besvikelsen med kvällen var dock att det inte kom så mycket folk. Det var enbart omkring 20 pers på varje. Det är kanske så att jag inte ska göra sånt här vid ett sånt här tillfälle. Svårt att utvärdera fullständigt nu däremot. Konstnärligt bra, där kan ingen slå oss på fingrarna. 
Jag var fullständigt omskakad av styrelsemötet. Blev slut av resonemanget. Allt ställs på sin spets och jag måste fråga mig om det är värt att driva Stadra Sommarscen vidare. En sak vet jag med mig själv, jag vill på inga villkor chackra med vår konstnärliga inställning, jag vill inte tumma på den. Då anser jag inte att det är värt att fortsätta. Det sätt som man i samhället understund talar om konst, som en produkt, som något i upplevelseindustrin etc, det står jag inte för. En bra föreställning utgår från och är konst där det sedan är möjligt att tala om upplevelse. Men vi får inte tumma på dessa begrepp, då reduceras vi bort i något som alltid är möjligt att köpa, något som alltid är möjligt att sälja. Kom och köp konserverad gröt (nu skulle Olrog höra mig!), jo man tackar. Om jag släpper på begreppet konst blir det inte ett nickel vare sig från KUR eller från Akademien – vi ska väl utgå från att det kommer att gå väl. Det som Lena H däremot lärt mig, att det är resultatet som räknas är en helt annan sak. Det stämmer in med det som jag vill hävda med konstnärlighet. Publiken förväntar sig ett bra resultat. Vi utgår från det vi vill skapa, publiken och vi skapar ett möte i detta.
Å om jag slapp, åååååå, om jag slapp att kämpa för medel på detta sätt. Å om det kunde vara lättare. Jag är så förbannat trött på att jaga dessa medel. Och jag är förbannat trött på att det ska vara kärvt ekonomiskt för mig. 
Gnällspik Magnus där, sluta nu. Du har gjort dina val. Minns det.