Carina Lidström fascineras av äventyrares, konstnärers och vetenskapsmäns reseberättelser, i synnerhet de som skrevs under 1700-talet. Men som så många andra dokument från denna tid är det männens perspektiv som dominerar, därför lyfter Lidström i sin nuvarande forskning fram fyra kvinnors berättelser: Maria Lindeberg, Sophie von Knorring, Amalia Lundeberg och Fredrika Bremer.

Den 19 april besöker hon Stadra och Nora bibliotek där hon ska tala om Förnuft och paradisdrömmar: om vetenskap och resor i den svenska 1700-talet.

Kl 18.30 på Nora bibliotek. Biljetter: 90 kr, bokas på Teaterfoajén 0587 31 13 05

Artikel i NA om Carina Lidström och hennes bok Svenska resenärers reseberättelser under det långa 1700-talet – ett genreperspektiv.