Men visst var det lite nervöst i kväll på Melodifestivalen. Jag är glad för Tysklands skull. Här skojade vi vilt om att Landet Stadra borde få avge sina röster. Till nästa år så, då är vi med och tävlar också. Landet Stadra.

Jag kommer härmed lägga ut ministerlistan, inte allt på en gång utan del för del av det stolta Landet Stadras alla tillgångar. Vi börjar nu. Fortsättning följer:

furstendömet landet stadra

en liten hjälpreda, för dig som är ny

landet stadra – det attraktivaste i världen

Vi kreerar Världssensationer. Vi skapar

och möjliggör olika former av Fantasterier – hos oss finns

den nättaste och den skönaste föreningen av alla möjliga former av kultur, hälsa och natur. Ja, som bara tänkas kan.

I Landet Stadra utför vi sommarutflykter i fantasin värld.

Leden till oss går via Kultur- och Måltidsväg 244

I Landet Stadra finns en speciell sorts näring där kreativ föda serveras

I Landet Stadra finns plats för barn och vuxna – från Sverige och världen

Landet Stadra är en plats som gjord att växa på!

Landet Stadra ger möjligheter för besökare

att med egna fantasier blomma, bli lekfulla, finna själslig skaparkraft

och annorlunda upplevelser på lagårdsbacken, i teatersalonger, i parken

och vid sjön, i kiosken och på kafé.

Voltaire uttrycker i sin berättelse om Candide: Il faut cultiver notre jardin

– vilket vi vill översätta till att invånare och besökande turister här ges möjlighet

att odla sin egen trädgård och därmed berika sig själva.

Publiken skall med teaterbiljetten förses med inresepass/visum till Landet Stadra.

furstendömets Ställföreträdande statsöverhuvud

Magnus Wetterholm

Valspråk – med skönhet, kultur och hälsa blir allt under solen möjligt

Till Stadsöverhuvudets ansvar åvilar att upprätta diplomatiska förbindelser med andra stater samt att genom pr vårda Landet Stadras renommé

Första rådgivare på statsrådsberedningen

Barbara Wilczek

även med ansvar för kontinental kulturbevakning och ansvar för principer om allas lika värde.

*

Stora ständiga utskottet – med inblick i det mesta

Leds av herr Lasse Forss som kan biträdas av herr Carl Jan Granqvist.

Språklig försvarare vid mötena är fru Katarina Widell. Stora Ständiga

Utskottets pekuniära frågor representeras av fru Karin Anderberg-Dahlqvist.

Vid Stora Ständiga Utskottets möten sekunderas och tillskyndas mötena vidare av

herr Statschefen, av fru Gisela Spak, fru Karin Smed Gerdin och av herr Håkan Blomberg