Åhhhh……
Hoppsan, jag glömde lägga ut fortsättningen på ministerlistan. Den kommer här……

Minister för handel och utbyte av varor med företräde för det vi äter och dricker

Paul Dahlqvist

Ministerdeklaration – Det yppersta, det bästa, det som är av god kvalitet. Endast det är av vikt för mig. Efter rådslag med ställföreträdande statsöverhuvud fullbordas min passionerade syssla under området ”något för kroppen gör gott för själen så att tillsammans blir det verkligen något gott

*

MINISTER FÖR ATT ANDRA LÄNDERS FOLK SKA TRIVAS PÅ JOBBET OCH SKA FÅ JOBBA

Ingemar Wetterholm

*

Minister för belysning

Carina Jernberg

Ministerdeklaration – måtte solen lysa över oss alla med hjälp av filter och strålkastare

*

minister för ansiktets förtydligande i karaktär och roll

Giovanni Idelicato

Ministerdeklaration – ansikten skall förskönas och förtydligas med förförande framtagande av form och innehåll

*

Minister för bild och bildligt

Lotte Sederholm

Ministerdeklaration – Det är som jag uttryckt saken. Stadra är en radioaktiv plats och skall med bild förskönas. Här skall samlas och här skall finns den energi som vi behöver lite till mans. Vi tvättar ögonen med bilder och ser världen tydligare. Så hittar vi på nya händelser.

Underställda departementet för bild och bildligt

Utredare med krav på bildligt med tonligt resultat – fru Lena Hellström, fru Kajsa Grebäck, herr Hans Johnsson, herr Robin Haldert, herr Joacim Nilsson, herr Dragan Popovic, herr Bertil Nyström och herr Ted Ström

*

Ministär för lek och glädje, för ung kreativitet

namn tillkännages senare

*

Minister med inriktning på nejd och bygd

Ingvar Lundqvist

Ministerdeklaration – allt går mycket bättre genom att jag känner dem alla

STATSSEKRETERARE PÅ DEPARTEMENTET MED SPECIELLT ANSVAR FÖR TEKNISKA INNOVATIONER

Wille Loiske

*

OBS:

Landet Stadra innehar inget separat krigsministerium

Förklaring: Kommer någon och vill bekämpa oss blir vårt vapen istället att dränka fienden med kulturella uttryck. Detta leder till en helig omvändelse och vilja att få medborgarskap

Fortsättning följer…………
Ps: den person som läser från Kanada har hittat tillbaka. Jag är glad för det, och jag är så nyfiken på vem det kan vara……… ds.