Annika Falkegren som är chef på SEB, är en av de största skitsnackarna vi har i Sverige.

Hon ljuger oss rakt upp i ansiktet när hon säger att för SEB är kunderna så viktiga och det är på kunderna som SEB bygger sin framtid.

Det svek som SEB stod för i Nora när man lade ner banken och på det sättet de fullständigt negligerade de trogna bankkunderna går inte att förlåta.

SEB är inte intresserad av människor och sina kunder, bara av sina egna kortsiktiga förtjänster.

Tacka vet jag Bergslagens Sparbank. Den banken står på kundernas sida och är till för människorna. Så på det sättet var det väl bra att SEB försvann härifrån. Men de förlorade förtroende hos ett stort antal personer.